Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vs Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1 Nguyễn Minh Đạt Huấn luận viên trưởng
2 Nguyễn Văn Điệp Trưởng đoàn
3 Nguyễn Công Vượng Trưởng đoàn
4 Giang Thị Huyền Thương Săn sóc viên
5 Nguyễn Văn Thanh Hậu cần

Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

1 Lê Mạnh Kha Trưởng đoàn
2 Nguyễn Huy Hoàng Huấn luận viên trưởng
3 Bạch Ngọc Tấn Trợ lý huấn luận viên
4 Nguyễn Đức Chung Y tế
5 Hoàng Đức Duy Trợ lý huấn luận viên

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội