CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC vs Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

1 Nguyễn Mạnh Cường Trưởng đoàn
2 Nguyễn Mạnh Tú Huấn luận viên trưởng
3 Nguyễn Quang Phát Trợ lý huấn luận viên
4 Nguyễn Trọng Hội Trợ lý huấn luận viên
5 Phùng Văn Mạnh Hậu cần

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1 Nguyễn Minh Đạt Huấn luận viên trưởng
2 Nguyễn Văn Điệp Trưởng đoàn
3 Nguyễn Công Vượng Trưởng đoàn
4 Giang Thị Huyền Thương Săn sóc viên
5 Nguyễn Văn Thanh Hậu cần

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội