Đại học Thăng Long vs Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thứ 3 , 09/04/2024 - 09:30:00

Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa

Đại học Thăng Long

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1 Nguyễn Minh Đạt Huấn luận viên trưởng
2 Nguyễn Văn Điệp Trưởng đoàn
3 Nguyễn Công Vượng Trưởng đoàn
4 Giang Thị Huyền Thương Săn sóc viên
5 Nguyễn Văn Thanh Hậu cần

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội