Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vs Trường Đại học Công đoàn

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1 Nguyễn Phú Đức Huấn luận viên trưởng
2 Lê Ngọc Khôi Huấn luận viên trưởng
3 Đặng Như Quỳnh Trưởng đoàn
4 Nguyễn Thế Thành Săn sóc viên

Trường Đại học Công đoàn

1 Nguyễn Quốc Việt Huấn luận viên trưởng
2 Nguyễn Trọng Bảo Trợ lý huấn luận viên
3 Nguyễn Minh Long Trưởng đoàn
4 Nguyễn Hữu Hiền Săn sóc viên

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội