Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vs Đại học Phenikaa

Thứ 6 , 19/04/2024 - 14:00:00

Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1 Nguyễn Phú Đức Huấn luận viên trưởng
2 Lê Ngọc Khôi Huấn luận viên trưởng
3 Đặng Như Quỳnh Trưởng đoàn
4 Nguyễn Thế Thành Săn sóc viên

Đại học Phenikaa

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đại học Phenikaa

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội